Savur Enerji Kimlik Belgesi - Mardin Online EKB Başvurusu Yapın
05425133540
info@mardinekb.com
BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ONLİNE
Mardin Enerji Kimlik Belgesi
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Mardin Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Savur Enerji Kimlik Belgesi

Savur Enerji Kimlik Belgesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan Enerji Verimliliği Kanunu 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, enerjinin etkin kullanılması, enerjide israfın önlenmesi, ekonomi üzerinde enerji maliyeti yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması, enerji kullanımı konusunda toplum genelinde bilincin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması ile ilgili çerçeveyi çizer. Amaçlar, binaların enerji taleplerinin ve karbon salımlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan binaların yaygınlaştırılmasıdır.

2008 yılında resmileşen Enerji Performansı Yönetmeliği gereği düzenletilmesi zorunlu olan Savur EKB uygulamasında binalar iki şekilde değerlendirilerek işleme alınmıştır. Buna göre 01 Ocak 2011 sonrası yapılan binalar yeni bina, 01 Ocak 2011 öncesi yapılan binalar ise mevcut bina olarak isimlendirilmiştir. Yeni binalarda Savur Enerji Kimlik Belgesi düzenletilmesi işlemi kullanma (iskân) izni alınma sırasında tamamlanmış olmalıdır. Belge düzenletilme işlemi tamamlanmamış ise istenen ruhsatlar alınamayacaktır. Tabii ruhsatları alınamamış binalarda kullanıma açılamayacaktır.

Mevcut binalar da ise gerekli iyileştirmeler yapılarak ve kullanım izniyle beraber tamamlanan binalar da Savur EKB düzenletme işlemlerini 01 Ocak 2020 yılına kadar düzenletmek zorundadırlar. Düzenletilen belge, bina sakinleri ve alım-satım, kiralama gibi işlemlere başvuranların bilgilenmesi için binada rahatça görülecek bir yere asılması gereklidir. İşlemleri tamamlanan binalarda alım-satım ve kiralama gibi el değiştirme durumlarında da belgenin karşı tarafa verilmesi gereklidir. 2023 yılına kadar ülke genelinde belirlenen standartların sağlanarak ısı yalıtımı ve enerji verimli sistemlerin bulunması hedeflenmektedir. Daha iyi bir gelecek görmek bizim ellerimizde.

EKB TALEP FORMU
BİZDEN TEKLİF ALIN